jan 14 2021

Téli közlekedésre való jótanácsok

Csak megfelelő műszaki állapotú, a téli időjárási körülményekre felkészített gépkocsival keljenek útra. Hosszabb útra célszerű teli tankkal elindulni és vigyenek magukkal feltöltött mobiltelefont.


A havas időben a házak tetejéről összefagyott hó, az ereszcsatornákról jég eshet a járókelőkre, a járdák és egyéb utak síkossá válhatnak. A síkosság mellett a hó betakarhatja a járdaszegélyt és a tereptárgyakat, gödröket, buckát, ami további veszélyforrást jelent.

Néhány tanács a biztonságos téli közlekedéshez:

Notice

Mindig a téli útviszonyoknak megfelelően induljon el, közlekedjen!
Téli gumiabroncsai állapota mellett ügyeljen arra, hogy a fényszórók és az ablaktörlő lapátok megfelelően működjenek!
Töltsön téli ablakmosó folyadékot kocsija tartályába, ellenőriztesse a fagyálló folyadékot, és tartsa elérhető helyen a jégkaparót, jégoldót!
Indulás előtt mindig tisztítsa le teljesen a szélvédőt és az ablakokat, hogy ne zavarja semmi a kilátásban, tájékozódásban!
Mobiltelefonja akkumulátora legyen feltöltve!
Ha hosszabb útra indul, készüljön úgy, hogy egy elakadás se okozzon meglepetést. Érdemes pokróccal, hólapáttal, innivalóval és némi élelemmel felkészülni az útra. Tartalék meleg öltözet, lábbeli is jól jöhet.


Használják a katasztrófavédelem mobiltelefonokra ingyenesen letölthető tájékoztató alkalmazását, a VÉSZ-t! Az érvényben lévő meteorológiai riasztásokról a http://met.hu/ címen, az aktuális útviszonyokról pedig a Magyar Közút információs portálján, a http://utinform.hu/ -n olvashat.

Important!

Ha valaki bajba kerül, vagy bajba jutott autóst, gyalogost lát, hívja a 112-es segélyhívó számot.

jan 12 2021

Don-kanyari megemlékezés Sátoraljaújhelyben

Az Áldozatok és Hősök emlékművénél 2021. január 12-én emlékeztünk meg a magyar Hősökről, akik a Hazáért estek el.

A koronavírus miatt kialakult járványhelyzetre való tekintettel ünnepi műsor nélkül zajlott a megemlékezés és az emlékláng meggyújtása.

A megemlékezésen koszorút helyezett el a Sátoraljaújhely Város Önkormányzata, Sátoraljaújhelyi Városvédő és Szépítő Egyesület, az Eötvös József Börtönügyi Egyesület, valamint a Zemplén Térségi Katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség nevében Tóth Zsolt alelnök. 

Az emléklángot, Szamosvölgyi Péter, Sátoraljaújhely Város polgármestere gyújtja meg.

Mély főhajtással emlékeztünk a magyar Hősökre, akik bátorsággal, hősiességgel és helytállással teljesítették feladatukat.

 

 

 

 

dec 29 2020

Boldog Új évet kívánunk!

Boldog új évet és jó egészséget kíván a Zemplén Térségi Katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség!

dec 23 2020

Technikai fejlesztések

Sikeres pályázatnak köszönhetően új technikákkal bővült szövetségünk eszköztára.

A BM OKF által benyújtott KEHOP 1.6.0-15-2016-00017 azonosítószámú, „Önkéntes mentőszervezetek fejlesztése és felkészítése” című projekt keretében szövetségünknek sikerült szert tennie 1 db quad járműre, valamint 1 db utánfutóra.

Az új technikai eszközöknek köszönhetően szövetségünk még hatékonyabban tud majd fellépni egy esetleges katasztrófahelyzet során.

 

dec 17 2020

Karácsony a szeretet Ünnepe

Tisztelt tagjaink, partnereink, kollégáink!

Az esztendő vége felé járunk, ekkor szoktunk találkozni, beszélgetni, ünnepelni. Ez az év rendkívüli a korona vírus járvány miatt, a találkozásunk talán egy későbbi alkalommal jön létre. Most ezúton szeretném megköszönni mindenkinek a munkáját, támogatását.

Mindenkinek kellemes Karácsonyi Ünnepeket kívánok a magam és Zemplén Térségi Katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség nevében.

dec 04 2020

Egy szelet a történelmünkből

 

 

Az I. világháborút követően a 20-as évek végére, a 30-as évek elejére a legtöbb európai országban megalakították az első állandó légoltalmi szervezeteket.

A légoltalmi szervezetek szervezése kétféle módon történt, a szélesebb tömegekre támaszkodó társadalmi, valamint a hatósági intézkedéseket központi irányítására szolgáló szervek jellemzően egyidejűleg és párhuzamosan épültek ki.

Magyarországon, a vezető európai államokhoz viszonyítva néhány évvel később történt meg a légoltalmi szervezetek kereteinek kialakítása.

Ennek alapján jött létre a hatósági légoltalom megvalósítását előíró, a légvédelemről szóló 1935. évi XII. törvény és az ennek végrehajtására kiadott 15/1936. sz. honvédelmi miniszteri rendelet a „Légoltalmi Utasítás”.

A törvény előírta, hogy minden 14 és 60 év közötti magyar állampolgár, nemre való tekintet nélkül, légoltalmi kötelezettség alá esik. A honvédelmi miniszter jogköre lett a városok, községek, legfontosabb üzemek, ipartelepek stb. veszélyeztetettségének megállapítása és besorolása. Pontosan meghatározták a légoltalom fogalmát, feladatát és vezetési struktúráját. A honvédelmi miniszter a légoltalom irányítását az Országos Légvédelmi Parancsnok útján végezte.

A Magyar Királyság vezetői a társadalom széles rétegeinek mozgósítását és tájékoztatását az 1937. december 5-én megalakított Légoltalmi Liga alapjain képzelték el. A Liga társadalmi szerveződés volt, amely az ország közigazgatási tagozódásának megfelelően épült ki. Fő feladata a lakosság légoltalmi felkészítése és a hatósági feladatok társadalmi támogatása volt.

 

 

nov 12 2020

Emlékezés napja

Minden év november 11-én tartják a fegyverszünet napját az első világháborút lezáró compiègne-i fegyverszüneti egyezmény aláírásának emlékére. A fegyverszüneti egyezményt Németország és a szövetséges hatalmak képviselői 1918. november 11-én írták alá és hivatalosan ekkor (a tizenegyedik hónap tizenegyedik napján 11 órakor) értek véget a harccselekmények a nyugati fronton.

 

 

 

A második világháború után a fegyverszünet napja elnevezést a Brit Nemzetközösség országaiban az Emlékezés napja váltotta fel, de Franciaország és Belgium továbbra is ezen a néven ünnepli. Az ezen a napon rendezett hivatalos ünnepségeken általában 11 órakor 2 perces néma csönddel emlékeznek arra a közel 20 millió emberre, aki életét vesztette a háborúban, illetve megkoszorúzzák az elesett hősök emlékművé.

Így tett 2020. november 11-én szövetségünk is. A sátoraljaújhelyi Hősök Temetőjében szövetségünk alelnöke, Tóth Zsolt a háborúban elesett katonák emlékére mécsest, valamint az emléknap jelképét, egy pipacsot helyezett el a központi emlékműnél, illetve Konrad Douda sírjánál.

nov 09 2020

Honvédelmi Sportnap 2020

2020. november 5-én és 6-án sikeresen lezajlott a Honvédelmi Sportnap 2020 című rendezvény a Zemplén Térségi Katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség szervezésében. A kétnapos rendezvénynek a sátoraljaújhelyi Petőfi Sándor Református Általános Iskola adott helyszínt. A sportnap megnyitóval vette kezdetét, melyen jelen volt Tóthné dr. Galambos Andrea, a Helyi Védelmi Bizottság elnöke, Mészáros Csaba, a sátoraljaújhelyi Petőfi Sándor Református Általános Iskola igazgatója, Csetneky Attiláné t. főtörzsőrmester a 4. Katonai Igazgatási és Érdekvédelmi Iroda képviseletében, valamint Tóth Zsolt, a Zemplén Térségi Katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség alelnöke.

Az első nap a diákok honvédelemmel kapcsolatos elméleti témakörökkel ismerkedhettek meg tájékoztató kiadványok segítségével, valamint a Magyar Honvédséggel és Zrínyi Miklós életével kapcsolatos kérdőívben tesztelhették tudásukat.  A második nap a fizikai aktivitás került előtérbe, melynek során a diákok az előző nap elsajátított ismereteiket is felhasználhatták. Az iskola területén összesen 6 állomás került felállításra.  Az 1. állomás egy akadálypályát foglalt magába, melyet időre kellett teljesíteniük. A 2. állomáson a tájékozódási képességre volt szükség, ahol térkép, iránytű és tájoló segítségével kellett végighaladniuk előre megadott koordináták alapján. A 3. állomáson az elméleti elsősegély-nyújtási ismeretek gyakorlatban történő alkalmazására került sor. A diákok kipróbálhatták az újraélesztést, a mesterséges lélegeztetést, a stabil oldalfekvés alkalmazását, valamint a vérző seb ellátását. A 4. állomáson fegyvertechnikai bemutatót láthattak, melyben a Magyar Honvédség 4. Katonai Igazgatási és Érdekvédelmi Iroda munkatársai működtek közre. Az 5. állomáson air-soft lövészetre nyílt lehetőség, a 6. állomáson pedig ügyességi versenyen mérkőzhettek meg egymással.

A kétnapos rendezvényre rendkívül nagy érdeklődés mutatkozott a diákok körében. A legjobban teljesítő osztályok serleges és okleveles elismerésben is részesültek, valamint a rendezvényen megjelenő valamennyi diák emléklapot vehetett át.

 

A sportnapról a Zemplén TV HÍR7 című műsorában is beszámoltak.

A rendezvény a Honvédelmi Sportszövetség támogatásával valósult meg.

nov 06 2020

Veszélyhelyzet és szigorítások!

 

 A Kormány a 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendeletében kihirdette a veszélyhelyzetet. A veszélyhelyzet kihirdetését a koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, az emberek egészségének és életének megóvása indokolja. A veszélyhelyzet ideje alatt a járványhelyzettel összefüggő intézkedésekről a rendeletek útján dönt a Kormány. A Kormány az állampolgárok együttműködését is kéri a veszélyhelyzettel kapcsolatos rendkívüli intézkedések végrehajtásában. A Kormány a most kihirdetett veszélyhelyzet bevezetésével egyidejűleg rendeletet alkotott a védelmi szabályok szigorításáról.

 

Kijárási korlátozás

Éjfél és reggel 5 óra között mindenki köteles a lakóhelyén, a tartózkodási helyén vagy a szálláshelyén tartózkodni. Ez nem vonatkozik azokra, akik ebben az időszakban munkájukat végzik, illetve a munkahelyükre vagy a munkahelyükről haza utaznak. A jogszabály megengedi, hogy egészségkárosodással, életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzet esetén, valamint életvédelmi céllal szintén lehessen közterületen tartózkodni.

Koncertek, zenés rendezvények szervezése

Csak az előre megváltott ülőhellyel igénybe vehető zenei eseményeket lehet szervezni, tartani és látogatni.    Tilos olyan nyilvános, vagy zártkörű rendezvényt szervezni és látogatni, amelynek fő szolgáltatása bármilyen válogatott lemezbemutatás vagy élő előadás útján nyújtott zeneszolgáltatás. amelyen a részvételhez nem kell megváltott ülőhellyel rendelkezni.

Rendezvények szervezése

Bármilyen kulturális, előadóművészi és sportesemény akkor tartható meg, ha a nézőtéren a nézők – a páholyok kivételével:

  • csak minden harmadik ülőhelyet foglalják el (két néző között két ülőhelyet üresen kell hagyni) és
  • a közvetlenül egymás mögötti ülőhelyeket nem foglalhatják el,

Az egymás mellett és a különböző sorokban ülők között is lehetőség szerint 1,5 méteres távolságot kell biztosítani

A nézők a 1,5 méteres távolságot kötelesek egymástól megtartani a nézőtéren kívül is, különösen a páholyokban, a kulturális vagy sportrendezvény szünetében, a kulturális vagy sportrendezvény létesítményének területén, illetve a kulturális vagy sportrendezvény helyszínén található vendéglátó üzletben.

A védelmi intézkedések betartásáról és az ahhoz szükséges feltételek biztosításáról a kulturális vagy sportrendezvény szervezője, illetve a kulturális vagy sportrendezvény helyszínének üzemeltetője köteles gondoskodni.  A szervező, az üzemeltető, illetve a szervező vagy az üzemeltető alkalmazottja köteles kizárni a rendezvényről azt, aki a felszólítás ellenére sem tartja be a védelmi intézkedéseket.

A közművelődési intézmények, közösségi színterek látogatása

A közművelődési intézmények (muzeális intézmények, a nyilvános könyvtárak, kép- és hangarchívumok, közművelődési intézmények, közösségi színterek, valamint integrált kulturális intézmények látogathatók.  De ezekben az intézményekben is kötelesek egymástól 1,5 méter távolságot tartani a látogatók. Azt a személyt, aki az üzemeltető, vagy az üzemeltető alkalmazottjának felszólítására sem tartja meg a másik személytől az 1,5 méter távolságot, az üzemeltető vagy az üzemeltető alkalmazottja köteles a látogatásból kizárni, és gondoskodni arról, hogy e személy a helyiséget, illetve a területet elhagyja.

Szankciók

A rendeletben foglalt kötelezettségek betartását a rendőrség ellenőrzi.

A rendőrség figyelmeztethet a) figyelmeztetést alkalmazhat, bírságot szabhat ki (100 000 forinttól –1 000000 forintig terjedhet), illetve ideiglenesen bezártathatja a helyszínt, illetve sportlétesítményeket kötelezheti arra, hogy a soron következő sportrendezvényeket zártkapus formában tartsák meg.

A korlátozások világosak a kulturális és sportrendezvények szervezésével kapcsolatban. Ugyanakkor nem terjednek ki az információs, tudományos, stb. események szabályozására.

 

okt 19 2020

Zemplén 2020 Katasztrófavédelmi gyakorlat

2020. október 17-én és 18-án közel 130 önkéntes bevonásával, Zemplén 2020 címmel katasztrófavédelmi gyakorlatot tartottak Zemplénben a Budapest Mentőszervezet szervezésével. A gyakorlat három települést érintett: Kovácsvágást, Füzért és Vágáshutát. A gyakorlat során műszaki mentés, elsősegélynyújtás, kötéltechnikai mentés, erdőtűzoltás és kutyás személykeresés volt a feladat. Az első helyszínen villám okozta erőtűzhöz riasztottak olyan erdőtűzoltásra alkalmas járművel rendelkező önkénteseket, akik képzéssel és eszközzel egyaránt rendelkeznek a feladat ellátására. A feladatteljesítés során nem csak a tűz eloltásán kívül az oltóvíz helyszínre történő szállítását is meg kellett oldania résztvevőknek. A gyakorlat másik mozzanata kötéltechnikai mentés volt, melynek során a füzéri várból mentették ki az ott lévő történelmi tárgyakat. A harmadik helyszínen egy lezuhant repülő kárfelszámolása, a sérültek mentése, elsősegélynyújtás és az eltűntek, valamint elhunytak felkutatása, illetve helyszínről történő elszállításuk volt a feladat. A gyakorlat sikeres előkészítésében Tóth Zsolt tűzoltó alezredes, sátoraljaújhelyi katasztrófavédelmi megbízott, szövetségünk alelnöke is közreműködött, amiért az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Elismerő oklevélben részesítette.

Régebbi bejegyzések «