Már 08 2019

A Polgári Védelem Világnapja

2019. március 7-én koszorúzási ünnepségen vehettem részt, a Zemplén Térségi Katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség nevében.

Az ünnepi megemlékezés „Felhívójel”-el kezdődött, majd a résztvevőket az MPVSZ vezetése nevében Gáspár József ny. pv. ezredes koordinációs alelnök köszöntötte.

A Himnusz elhangzását követően Dr. Muhoray Árpád ny. pv. vezérőrnagy a MPVSZ szakmai alelnöke mondott ünnepi beszédet.

 

Beszédében felhívta a figyelmet arra, hogy az ünnep alkalmából a légoltalom hősi halottaira is emlékezünk, akik a háború éveiben a bombázások alatt, az azt követő romeltakarításban és aknamentesítésben vesztették életüket a lakosság oltalmazásában. Mint fogalmazott tiszteletet kell adni és emlékezni azokra, akik a védekezés gondos szervezése ellenére életüket vesztették a háború vérzivatarában.

Tábornok Úr emlékeztetett, hogy a Légoltalom megalakulásától napjainkig jelentősen változott szervezeti és feladatrendszerében, a polgári védelem ma már a katasztrófavédelem egységes rendszerének szerves része, munkájában a hivatásos szervek mellett szükség van a minden településen megalakított köteles-, illetve az önkéntes polgári védelmi szervezetekre, az állami szervek, önkormányzatok, civil társadalmi és karitatív szervezetek, valamint a felkészített lakosság együttműködésére.

Köszönte mindenkinek a munkáját, aki segítette a szervezet tevékenységét.

Az ünnepi beszéd után a résztvevők az Emléktáblánál elhelyezték a megemlékezés koszorúit és virágait.

Az ünnepség zárásaként a Szózat, majd a Légoltalom és a Polgári Védelem hősi halottai tiszteletére a Magyar Takarodó hangjai csendültek fel.

feljegyezte: Kohánka István nyá. mk. pv. ezredes

 

Már 01 2019

Évzáró közgyűlés

A Zemplén Térségi Katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2019. február 27-én 15:00 órától tartotta a Sátoraljaújhely Petőfi Sándor Református Általános Iskola épületében az évzáró közgyűlését.

 

 

 

 

A tagság és a vendégek szép számmal megjelentek ezen a fontos eseményen. A programban kettős feladat végrehajtására került sor, hiszen a Polgári Védelem Világnapja március 1-je, melyről megemlékezett a szervezet. A másik cél az évi beszámoló, mely közgyűlés formájában került megrendezésre a korábban kiküldött meghívó szerint. A vendégeink sorában köszönthettük Kovács Sándor tü. ezredes urat az Encsi Kirendeltség vezetőjét, Tóthné dr. Galambos Andrea úrhölgyet a sátoraljaújhelyi járás hivatalvezetőjét, Szebeni Endre polgármester urat, Pálháza város polgármesterét, Pandák Pál polgármester urat Füzérradvány polgármesterét, Szabó Péter urat, a karosi Honfoglalás Kori Látogató Központ igazgatóját, Iglai Lajos nyá. r. alezredes urat, a sátoraljaújhelyi polgárőrség járás koordinátorát.

 

A megnyitó után Kohánka István nyá. mk. pv. ezredes, elnök beszámolt a Szövetség 2018. évi tevékenységéről, melyben ismertette az elért eredményeket és a 2019. évi feladatokat. Ezt követően Pandák Pál felügyelő bizottsági elnök 2018. évi pénzügyi beszámolója következett. A két fontos napirendi pontot szavazás után a tagság elfogadta.

A közgyűlés hátralévő részében a folyamatban lévő pályázatokról, valamint egyéb feladatokról esett szó. A közgyűlés hivatalos részének zárása után baráti beszélgetésre került sor.

A közgyűlés sikeres volt, erről tudósított a Zemplén Televízió.

Kérünk minden tagot és támogatót, hogy az adójának 1%-ával támogassa a Zemplén Térségi Katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetséget!

 

Már 01 2019

Polgári Védelem Világnapja

MÁRCIUS 1.  A POLGÁRI VÉDELEM VILÁGNAPJA

A Nemzetközi Polgári Védelmi Világszervezet 1972. március 1-jén alakult meg.

Erre emlékezve 1992-ben határoztak a Polgári Védelem Világnapja megrendezéséről.

Magyarország is csatlakozott az akkori felhíváshoz. Magyarország 1989-ben ratifikálta és hirdette ki az 1949. évi genfi egyezmény két jegyzőkönyvében foglaltakat, amely kimondja a polgári védelem humanitárius jellegét, azt határozottan elkülöníti a fegyveres erőktől, továbbá a polgári védelem feladatai közé sorolja a katasztrófák veszélyeitől való védelmezést, az életben maradás feltételeinek biztosítását.

2019. február 27-én a Polgári Védelem Világnapja alkalmából ünnepséget tartottunk.

A  megjelenteket Kohánka István nyá. mk. pv. ezredes, a Zemplén Térségi Katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség elnöke köszöntötte.

A Polgári Védelem Világnapja alkalmából Szabó Péter, a karosi Honfoglalás Kori Látogató Központ igazgatója mondott emlékbeszédet.

Az ünnepi műsort a Sátoraljaújhelyi Petőfi Sándor Református Iskola tanulói adták elő.

Felkészítő tanáruk Timkóné Szabó Eszter volt.

Kohánka István nyá. mk. pv. ezredes, a Zemplén Térségi Katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség elnöke elismerő oklevelet adott át Fazekas György alezredes úrnak, Timkóné Szabó Eszter pedagógusnőnek és Sebestyén Károly úrnak.

feb 18 2019

Versenyfelhívás

Tisztelt Pedagógusok, Kedves gyerekek!

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság és a Zemplén Térségi Katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség közösen helyi (kirendeltség) szintű interaktív katasztrófavédelmi ifjúsági versenyt rendez az általános iskolák, valamint a középiskolák tanulói részére.

A verseny célja, hogy megismertessük a tanuló ifjúsággal a biztonságot befolyásoló veszélyeket és a különböző veszélyhelyzetekhez illeszkedő magatartási szabályokat, továbbá elősegítsük az önvédelemre és mások mentésére irányuló készség kialakítását.

A verseny az interneten keresztül zajlik.

 

 

 

A versenyre az általános iskolák 5-8. évfolyamos, valamint a középiskolák 9-13. évfolyamos tanulói nevezhetnek be. A helyi szintű, interneten zajló interaktív verseny nyertesei juthatnak tovább a megyei, illetve az országos gyakorlati elemekkel bővített versenyekre, amely évről évre felejthetetlen élményt jelent a résztvevőknek.

Fontos: 1 csapat 4 fő!

A verseny időpontja (egy időben a közép és általános iskolák csapatainak részvételével):

  • március 18. 14.00 óra Tiszaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség iskolái (Tel:06-49/540-201)
  • március 19. 14.00 óra Encsi Katasztrófavédelmi Kirendeltség iskolái (Tel:06-46/306-450)
  • március 20. 14.00 óra Miskolci Katasztrófavédelmi Kirendeltség iskolái (Tel: 06-46/500-101)
  • március 21. 14.00 óra Kazincbarcikai Katasztrófavédelmi Kirendeltség iskolái (Tel:06-48/510-337)

A Katasztrófavédelmi Kirendeltség illetékességi területéhez tartozó településeket a melléklet tartalmazza! 

Illetékességi területek

A versennyel kapcsolatban érdeklődni a fenti telefonszámokon lehet!

Regisztrálni/tesztet indítani a verseny napján a 14.00-14.20 között lehetséges!

A versenyre történő felkészüléshez a segédanyagokat a www.polgvedsujhely.hu honlapról lehet letölteni, az ADATBÁZIS/EGYÉB INFORMÁCIÓK menüpontból.

A felkészülést segítő további anyagok:

 

Fontos, hogy a versenyző csapatok csak olyan számítógépről jelentkezzenek be a versenyre, amihez hangszórót is csatlakoztattak.

A részvétel módja: a verseny napján a www.polgvedsujhely.hu honlapon a VERSENY menüpontban a regisztráció pontos végrehajtásával (a beazonosításhoz szükséges adatok megadása, melyek a következők: iskola neve, OM kódja, csapatnév, értesítési e-mail cím) lehet megkezdeni.

A verseny időre megy, melynek visszaszámlálója a regisztráció után beindul. A kiértékelést a rendszer automatikusan készíti el, az eredményeket a versenyt követően a honlapon lehet majd megtekinteni.

A honlapon a VERSENY menüpontban jelenleg „próbaverseny” található, ahol a verseny menetével lehet megismerkedni. 

Gyakorláshoz a BELÉPÉSI JELSZÓ szükséges, melyet az intézmények megkaptak.

Nevezési díj nincs.

Minden érdeklődő fiatalt szeretettel várunk!

 

 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

                                                              Zemplén Térségi Katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség

feb 18 2019

Tisztelgés a Hősök előtt

Szövetségünk „Tisztelgés a Hősök előtt” címmel konzorciumi pályázatot benyújtott be a Közép-és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány által kiírt pályázatán a sátoraljaújhelyi járás területén lévő Világháborús emlékművek felújítására. A jól előkészített munkánk meghozta a várt eredményt, hiszen a bíráló bizottság támogatásra méltónak találta pályázatunkat.

A sikeres pályázatnak köszönhetően járásunk 18 településén 4 emléktábla és 17 emlékmű kerül felújításra az év során.

A konzorcium tagjai: Hegyközi Falugondnokok Egyesülete, Füzéri Hadtörténeti és Helytörténeti Kör, Önkéntes Tűzoltó Egyesület Pálháza.

 

Régebbi bejegyzések «