jan 09 2019

Megemlékezés a Don-kanyari hősök tiszteletére

2019. január 9-én Sátoraljaújhelyben, az Áldozatok és Hősök emlékművénél megemlékeztünk a magyar Hősökről, akik a Hazáért estek el.

Az ünnepi műsort a Jókai Mór tagintézmény tanulói adták, felkészítő tanáruk Narobe Vilmosné volt.
A megemlékezés ünnepi szónoka Pavlics Tamás volt.

A díszőrséget a Magyar Királyi Honvéd 10. Határvadász Hagyományőrző Zászlóalj adta.

Az emléklángot hagyományosan Szamosvölgyi Péter, Sátoraljaújhely város polgármestere gyújtotta meg.

A történelmi egyházak imáit Hajdú Miklós róm. kat. börtönlelkész és Darvas Szilárd ref. lelkész mondta el.

Mély főhajtással emlékeztünk a magyar Hősökre, akik bátorsággal, hősiességgel és helytállással teljesítették feladatukat.

 

jan 03 2019

Meghívó

jan 01 2019

Boldog új évet kívánunk!

Boldog új évet kíván a Zemplén Térségi Katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség állománya!

dec 19 2018

Évközi közgyűlés

2018. december 18-án került sor a Szövetség évközi közgyűlésére.

A megnyitó után Kohánka István nyá. mk. pv. ezredes, elnök beszámolót tartott a Szövetség 2018. évi tevékenységéről, majd Pandák Pál felügyelő bizottsági elnök pénzügyi beszámolója következett.

Ezt követően Tóth Zsolt alelnök a 2018. május 25-én bevezetett GDPR adatvédelmi rendelet elfogadását kezdeményezte, majd beszámolt a 2018. évben benyújtott és folyamatban lévő pályázatokról. A beszámolókat követően sor került a Szövetség új tagjainak bemutatására.

A közgyűlésen jelen volt Dr. habil. Endrődi István tű. ezredes is.

A közgyűlés kötetlen beszélgetéssel zárult.

dec 11 2018

Meghívó – Újhely és a Nagy Háború

Régebbi bejegyzések «