máj 14 2019

Éves közgyűlést tartott a Magyar Polgári Védelmi Szövetség

2019. május 19-én éves közgyűlést tartott a Magyar Polgári Védelmi Szövetség.

Dr. habil. Endrődi István, országos elnök köszöntötte a megjelenteket, a fővárosi és megyei szövetségek küldöttjeit, az együttműködő RSOE, a Magyar Környezetvédelmi Egyesület, a Védelmi Információs Központ Alapítvány, a Magyar Hadtudományi Társaság, a Vöröskereszt, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, az Országos Polgárőr Szövetség, a Katasztrófavédelmi Oktatási Központ, a Belügyi Nyugdíjasok Budapesti Egyesület, a VIK, a MPVTE a Magyar Katonai Logisztikai Egyesület képviselőit. Külön köszöntötte a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság képviseletében jelenlévő Dr. Tóth Ferenc tűzoltó dandártábornok, országos polgári védelmi főfelügyelőt.

Az országos elnök évértékelőjében kitért az elmúlt év eseményeire, a vállat feladatokra, amelyek közül a kiemelhető a Szövetség meglévő nemzetközi kapcsolatainak ápolása, az immár hagyományosnak tekinthető lakosságfelkészítésében, tájékoztatási feladatokban, az önkéntes mentőszervezetek felkészítésében és a nemzetközi projektekben történő közreműködés, az együttműködő állami és társadalmi szervezetekkel a tudományos értékű polgári védelmi szakmai és tudomány napi konferenciák megszervezése.

Az elnök úr hangsúlyozta az idei évben is megrendezésre került országos ifjúsági katasztrófavédelmi verseny (Újhelyi sikerrel), a lakosságfelkészítés és tájékoztatás, a hagyományőrzés feladataira, a tudományos tanácskozások szervezési feladataira. Szólt a MPVSZ önkéntes mentőszervezetének fejlesztési lehetőségeiről, a szakmai együttműködésekről, a sajtó megjelenésekről. A továbbiakban az elnök ismertette az idei év fontosabb feladatait, célkitűzéseit. Az elnök úr a jövőre vonatkozóan kifejtette a Szövetség saját mentőszervezetének fejlesztését, a beavatkozási hatékonyság fokozását, amelynek nélkülözhetetlen elemeként jelölte meg a Nemzeti Közszolgálati Egyetem hallgatóinak aktív bevonását. Mint fogalmazott az értékteremtő gyakorlatok támogatása, lebonyolítása a jövőben is kiemelt feladata a szövetségnek, amely Magyarország egészének biztonságát szolgálja.

Az elnök úr kitért Szövetség 2019 évi szakmai polgári védelmi feladataira, köztük a futó nemzetközi projektek fontosabb mérföldköveire is, valamint kezdeményezte további projektek felkutatását.

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatójának nevében Dr. Tóth Ferenc tűzoltó dandártábornok köszöntötte a jelenlévőket. Hozzászólásában kifejtette a BM OKF és a MPVSZ együttműködésének fontosságát, és mint fogalmazott az NGO-kal, azaz a nem kormányzati szervezetekkel történő együttműködés a hivatásos szervezet jövőbeni céljaiban is fontos helyet foglal. A Főfelügyelő a jövőben is fontosnak tartja az önkéntesség erősítését, amelyet a kistelepüléseken élők biztonságérzetéig bezárólag szükséges kialakítani főképpen a katasztrófák elleni védekezési feladatok felkészítésében. Beszédében kitért a békeidőszaki katasztrófavédelmi feladatok, a fegyveres időszakra vonatkozó, és mindkét időszakot magába foglaló időszak polgári védelmi feladatok differenciált megközelítésére. Célként fogalmazta meg a gyors reagálású egységek kialakításának fontosságát.

Dr. Muhoray Árpád ny. pv. vezérőrnagy, hozzászólásában a polgári védelem tudományos megközelítésének fontosságára hívta fel a figyelmet, amely mint értéknövelés a társadalmi elismertség fontos mérföldköve. Szólt a konferenciák tapasztalatairól, az együttműködések jelentőségéről, valamint a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézetében létrejött Katasztrófavédelmi Szakkollégium megalapításának fontosságáról, valamint ott végzett oktatási feladatokról.

A hozzászólásokat követően a Küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadta az előterjesztéseket.

A rendezvény zárásaként elismerések átadására került sor. A Magyar Polgári Védelmi Szövetség munkájának segítése, támogatása érdekében kifejtett kiemelkedő tevékenysége elismeréseként a Magyar Polgár Védelmi Szövetség Országos Elnöksége elnöki emléktárgyat adományozott:

– Dr. Tóth Ferenc tű. dandártábornoknak, a BM OKF Polgári Védelmi Főfelügyelőség országos polgári védelmi főfelügyelőjének;

– Dr. Varga Miklósnak, a Magyar Környezetvédelmi Egyesület alelnökének;

– Dr. Varga Péter Miklós ny. pv. ezredesnek, a MPVSZ Felügyelő Bizottság elnökének

– Dr. Petró Tibor ny. pv. alezredesnek, MPVSZ  ifjúsági elnökhelyettesének;

– Gáspár Józsefnek, ny. pv ezredesnek a Pest Megyei Polgári Védelmi Szövetség elnökének

– Kemény József ny. pv. ezredesnek, a Zala Megyei Polgári Védelmi Szövetség elnökének

– Hejüsz István ny. mk. pv. alezredes, tanácsosnak, a Fővárosi Polgári Védelmi és Katasztrófavédelmi Szövetség szakmai alelnökének, melyet a Fővárosi Szövetség március 22-ln tartott ünnepi közgyűlésén vehetett át.

Zárszóként Endrődi István méltatta valamennyi elismerésben részesültet és köszönetet mondott valamennyi szövetségi és támogató tagnak az egész éves helytállásáért, további munkájukhoz pedig erőt, jó egészséget kívánt. Kiemelte, hogy a Szövetség ereje a közösségi erő, amely átfogó szemléletet kíván a jövő nemzedékének felkészítésében.

Lejegyezte Kohánka István ny. mk. pv ezredes ZTKPVSZ elnöke

máj 02 2019

Ismét a sátoraljaújhelyi diákok nyerték a versenyt

A verseny a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és a Magyar Polgári Védelmi Szövetség szervezésében került megrendezésre 2019. április 27-én Budapesten, a Városligetben az Országos Rendőr- és Tűzoltónapon.

A verseny menetét és szabályait dr. Petró Tibor ny. pv. alezredes ismertette, majd Jackovics Péter tűzoltó ezredes, a HUNOR hivatásos mentőszervezet vezetője nyitotta meg a rendezvényt.

 

Dr. Endrődi István tűzoltó ezredes, a Magyar Polgári Védelmi Szövetség elnöke elismerte a fiatal versenyzők eredményeit és megköszönte a felkészítő tanárok és kollégák közreműködését.

A csapatokat tizenkét állomásos feladatsorozat fogadta a versenyen. Nyolc feladatot kötelezően, míg négyet ajánlottan kellett végrehajtani.

A sátoraljaújhelyi diákok hasonlóan a tavalyi évhez kiválóan szerepeltek, hiszen mindkét kategóriában magabiztosan szerezték meg az első helyet.

 

Általános iskolás csapatok helyezése:

 1. helyezett: Petőfi Sándor Református Általános Iskola csapata
 2. helyezett: Gárdonyi Géza Általános Iskola csapata
 3. helyezett: Arany János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola csapata

Középiskolás csapatok helyezése:

 1. helyezett: Zemplén Térségi Katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség csapata
 2. helyezett: Vajda Péter Evangélikus Gimnázium csapata
 3. helyezett: Petőfi Sándor Gimnázium csapata

A tanulók névsora:

Sáfrányos Márk, Bajzáth Róbert, Széll Dominik, Turcsány Zalán, Timkó Bence, Jarecsni Panni, Leskó Kornél, Nagy Gréta, Sárosi Szabolcs

 

A felkészítők:

Mészáros Csaba, a Petőfi Sándor Református Általános Iskola igazgatója,

Tóth Zsolt tü. alezredes, sátoraljaújhelyi katasztrófavédelmi megbízott

 

A rendezvényt Jackovics Péter tűzoltó ezredes és Dr. Endrődi István tűzoltó ezredes urak zárták le, búcsúzóul gratuláltak a feladatok sportszerű, balesetmentes végrehajtásért.

ápr 18 2019

Megújult a Hősök Temetője

A Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum támogatásának köszönhetően megújult a Hősök temetője.

Az átadási ünnepségen, melyre 2019. április 17-én került sor Németh Szilárd államtitkár úr és Dr. Hörcsik Richárd képviselő és Dankó Dénes alpolgármester úr is részt vett. A felújításban több helyi szervezet is közreműködött, többek között Sátoraljaújhely Város Önkormányzata, a Városvédő és Szépítő Egyesület, a sátoraljaújhelyi Városellátó Szervezet, a Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön, az Eötvös József Börtönügyi Egylet, a Zemplén Térségi Katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség, valamint magánszemélyek és iskolák is.

A megújításnak köszönhetően méltó módon ápolhatjuk az itt elhantolt katonahősök emlékét.

Tisztelet a hősöknek!

 

 

ápr 16 2019

Megyei Ifjúsági Katasztrófavédelmi Verseny

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szervezésében került megrendezésre 2019. április 04-én Varbó településen a megyei ifjúsági katasztrófavédelmi verseny.

Idén Török Dezső, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés elnöke és Üveges Géza, Varbó polgármestere köszöntötte a résztvevőket, majd őket követte Lipták Attila tűzoltó dandártábornok, megyei katasztrófavédelmi igazgató, aki a tavalyi év sikereit felidézve buzdította a versenyzőket.

A versenyzőknek tűzvédelmi, elsősegély-nyújtási, iparbiztonsági, árvízvédelmi, lakosságvédelmi, KRESZ és tájékozódási, valamint RSOE ismeretekből kellett számot adniuk. A magyar csapatok mellet szlovák vendégek is részt vettek a versenyen.

A verseny tétje nagy volt, hiszen az általános és középiskolai kategória nyertesei jogosultságot szereztek arra, hogy az országos döntőn képviseljék Borsod-Abaúj-Zemplén megyét.

A versennyel az általános és középiskolai kategória nyertesei jogosultságot szereztek arra, hogy az országos döntőn képviseljék Borsod-Abaúj-Zemplén megyét.

Eredmények:

Általános iskolás csapatok helyezése:

 1. helyezett: a Szent Miklós Görögkatolikus Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola (Edelény) „PARÁZS” csapata;
 2. helyezett: a ZÁKLADNÁ SKOLA HANISKA (Kosice) „MÚDRE VCELY“ csapata;
 3. helyezett: Hejőbábai Zrínyi Ilona Általános Iskola „MÓKUSOK” csapata;
 4. helyezett: a Szerencsi Rákóczi Zsigmond Református Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény „SZEREFI” csapata;
 5. helyezett: a Hegyközi Nyelvoktató Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (Pálháza) „ARANYKÉZ” csapata.

Középiskolás csapatok helyezése:

 1. helyezett: a Tokaji Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium „TŰZHÁNYÓK” csapata;
 2. helyezett: a Miskolci Szakképzési Centrum Mezőkövesdi Szent László Gimnázium, Közgazdasági Szakgimnázium és Kollégium „TORNÁDÓ” csapata;
 3. helyezett: a Gomba Levente Gimnázium (Putnok) „LE FAX” csapata;
 4. helyezett: a Szerencsi Szakképzési Centrum Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája „KLG” csapata.

Ezúton is gratulálunk a verseny valamennyi résztvevőjének az elért eredményükhöz!

Már 31 2019

Technikai fejlesztések

Sikeres pályázatnak köszönhetően új technikákkal bővült szövetségünk eszköztára.

 Az Önkéntes mentőszervezetek fejlesztése és felkészítése elnevezésű pályázat keretében sikerült szert tenni 2 db áramfejlesztőre és 1 db nagy teljesítményű szivattyúra.

 

Az új technikai eszközöknek köszönhetően szövetségünk még hatékonyabban tud majd fellépni egy esetleges katasztrófahelyzet során.

Régebbi bejegyzések «