Történetünk

A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Polgári Védelmi Szövetség 1992-ben alakult, és mint a Magyar Polgári Védelmi Szövetség tagszervezete működik alapszabálya alapján. A Zemplén Térségi Katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség jogelődjének tekinti az 1992-ben alakult szervezetet.

A Zemplén Térségi Katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség alakuló közgyűlésére 2004. február 16-án került sor Sátoraljaújhelyben 16 taggal.

A szervezet fő célkitűzései között szerepel a térség lakosságának polgári védelmi, katasztrófa-elhárítási és egyéb humanitárius védelmi feladatokra való felkészítése, az együttműködés a különböző katasztrófavédelmi, polgári védelmi felŹadatokat ellátó szervezetekkel, a védelmi bizottságokkal, helyi önkormányzatokkal, és a humanitárius, karitatív szervezetekkel.

További célja a közreműködés a lakosság polgári védelmi és a katasztrófák elleni védekezésre való felkészítésében, valamint részvétel a lakosság ilyen jellegű tájékoztatásában.

A feladatai megvalósítása során megkülönböztetett figyelmet fordít az ifjúság polgári védelmi, katasztrófa védelmi ismereteinek továbbfejlesztésére.
Közreműködik az ifjúsági polgári védelmi versenyek szervezésében és lebonyolításában.

Kapcsolatot tart hasonló célkitűzésű, a működési területén kívül eső szövetségekkel, szervezetekkel, alapítványokkal.

Ápolja a polgári védelmi, honvédelmi és tűzoltó hagyományokat.

Lehetőségeihez képest részt vesz a területet érintő polgári védelmi, katasztrófavédelmi feladatok kidolgozásában, végrehajtásában.