«

»

Sze 01 2011

Közhírré tétetik!

Nemes Zemplén vármegye fényes Fövárosának Polgármestere városunk 750 esztendös fennállásának tiszteletére lovagi tornát hirdet az Fényes Újhelben székelö dalia hadfiak részére az úr 2011. esztendejének Szent Mihály havának 16. napján 8 óra után 3 fertályórányira.

Ezúton tudassék a megjelentekkel, hogy az nemes versengésre az alábbi lovagrendek regrutáltattak:
? Vármegyei lánglovagok
? Városi pernyetiprók
? Pandúrok és perzekútorok
? Porkolábok
? Fináncok
? Felcserek
? Tintanyaló fiskálisok

Az bajvívás szabályai pediglen az következök:

– Az tornára benevezett hadfiak részére mindennemü fegyver és páncélzat viselése tilos,
– Az nemes viadalt megelözö éjszakán mindennemü bor- és seritaltól (valamint asszonynéptöl) tartózkodjanak,
– Áfiumot, maszlagot, nadragulyát, s más bájitalokat, mely éles elméjüket elhomályosítaná, magukhoz ne vegyenek,
– Az kardokkal való felaprítás, valamint az kopja által való felöklelés helyett az börböl való golóbis kergetésében mérjék össze erejüket,
– Ki öszves ellenfelét legyözi, bajnoknak kiálttatik ki, s elnyeré az büvös aranyserleget,
– Az, ki utolsóként végez lémoniával ízesített tortával vigasztalódhat.

Hogy ételben-italban senki hiányt ne szenvedjék, az királyi kincstárból ezen nemes célra 10000 aranyforint adományoztassék.

Ezen felhívás megíratott azon célból, hogy az város és környék apraja-nagyja minél nagyobb számban az tornára elzarándokoljék, s azt megtekintse.

Kelt: Zemplén vármegye fövárosának Sátoraljaújhely várában az Úr 2011. esztendejének Kisasszony havának 30. napján.

Szamosvölgyi Péter
várkapitány

A szerzőről

admin