«

»

Már 04 2020

Koszorúzási ünnepség

A Magyar Polgári Védelmi Szövetség Országos Elnöksége a Polgári Védelem Világnapja alkalmából 2020. március 03-án 10.00 órakor koszorúzási ünnepséget szervezett a Hadtörténeti Intézet és Múzeum Díszudvarán a Légoltalom Hősi Halottjai Emléktáblánál.

Az ünnepi megemlékezés résztvevőit az MPVSZ vezetése nevében Gáspár József ny. pv. ezredes köszöntötte. A jelenlévők a „Himnusz hangjaival” tisztelegtek a Légoltalom hősi halottjai előtt.

A rendezvény ünnepi szónoka Dr. Muhoray Árpád ny. pv. vezérőrnagy, az MPVSZ szakmai alelnöke volt.

Az ünnepi beszéd után a résztvevők az Emléktáblánál elhelyezték a megemlékezés koszorúit és virágait. A koszorúzás sorát az MPVSZ nevében Dr. habil. Endrődi István tű. ezredes elnök, Orovecz István ny. pv. vezérőrnagy örökös elnök és Dr. Muhoray Árpád ny. pv. vezérőrnagy szakmai alelnök nyitották meg.

 

A Zemplén Térségi Katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség képviseletében Kohánka István nyá. mk. pv ezredes vett részt, tisztelgett a Hősök Emléktáblájánál.

Az ünnepség zárásaként a Szózat, majd a Légoltalom és a Polgári Védelem hősi halottjai tiszteletére a Magyar Takarodó hangjai csendültek fel a Hadtörténeti Intézet és Múzeum udvarán.

 

A szerzőről

Szerkesztő