«

»

jan 22 2020

Falugondnoki felkészítés Alsóregmecen

2020. január 21-én, Alsóregmecen került sor a Sátoraljaújhelyi járás illetékességi területéhez tartozó települések falugondnokainak katasztrófavédelmi továbbképzésére. A felkészítést Tóth Zsolt tű. alezredes sátoraljaújhelyi katasztrófavédelmi megbízott tartotta.

A felkészítésen a megjelentek hasznos információkat hallhattak az elmúlt időszakban bekövetkezett jogszabályi változásokról, a rendkívüli téli időjárásból adódó települési feladatokról, a szabadtéri tűzesetek megelőzéséről, valamint a téli és nyári időszak veszélyeiről.

A jelenlévők módszertani felkészítést kaptak a civilizációs és egyéb eredetű katasztrófák, veszélyhelyzetek megelőzésére, az elhárításra és a helyreállítás során jelentkező feladatok végrehajtására, továbbá bekövetkezés esetén a káros következmények lehető legkisebbre csökkentéséről. Továbbá felkészítést kaptak a rendkívüli téli és tavaszi időjárás esetén végrehajtandó katasztrófavédelmi, polgári védelmi feladatokra.

 

Az elmúlt évekhez hasonlóan a továbbképzésen jelen volt Iglai Lajos nyá. r. alezredes, a sátoraljaújhelyi járás polgárőr koordinátora és Novodomszki János törzszászlós, a 4. Katonai Igazgatási és Érdekvédelmi Iroda munkatársa is, akik rövid tájékoztatást nyújtottak elsőként a térségben jelentkező polgárőri tevékenységekről, majd az önkéntes toborzás helyzetéről hallgattak meg rövid tájékoztatást a résztvevők.

A szerzőről

Szerkesztő