«

»

dec 06 2019

A Magyar Tudomány Ünnepe és Magyarország NATO tagságának 20. A Genfi Egyezmények ratifikálásának 30. évfordulója alkalmából szervezett DAREnet tudományos konferencia

A Magyar Tudomány Ünnepe jegyében a Magyar Polgári Védelmi Szövetség, a Magyar Hadtudományi Társaság Katasztrófavédelmi- és Polgári Védelmi Szakosztálya, a Magyar Környezetvédelmi Egyesület, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem RTK Katasztrófavédelmi Intézete, a Magyar Polgári Védelmi Tudományos Egyesület, a Katasztrófavédelem Központi Múzeuma együttműködve a Védelmi Információs Központ Alapítvány kuratóriumával DAREnet tudományos konferenciát szervezett 2019. december 5- én.

A konferencia célja volt megemlékezni a Magyar Tudomány Ünnepéről hazánk NATO tagságának és a Genfi Egyezmények ratifikálásának évfordulói kapcsáne kiemelkedő események hatásairól országunk biztonságára, szervezeteink feladatrendszerére.

Cél volt továbbá felidézni a csatlakozásunk lépéseit, az abban szereplő hatóságok, intézmények és személyek tevékenységét, a Genfi Egyezmények jelentőségét a fegyveres összeütközések időszakában az emberiség, így hazánk lakosságának oltalmazása érdekében, végül mindezek alapján megvitatni a levonható tanulságokat a honvédség és a polgári védelem, a katasztrófavédelem, a környezetvédelem, a társadalmi szervezetek jövőbeli kapcsolatának továbbfejlesztése érdekében.

Központi kérdésként merült fel, hogy NATO tagságunk milyen hozzáadott értéket képvisel hazánk számára a biztonság, a tudomány, a Magyar Honvédség és a rendvédelmi szervek szempontjából, – előadóink erre kívántak rávilágítani, másrészt pedig bemutatni a Genfi egyezmények hatását a humanitárius feladatok megvalósításában. Jól egészítette ki a tudományos konferencia tematikáinak fő vonulatát a DARANET árvízvédelmi uniós program aktuális feladatainak felvázolása is.

A konferencia levezető elnöke Dr. habil. Endrődi István ny. tű. ezredes köszöntötte a megjelenteket, külön megemlítve a szervezésben részt vevő szervezetek vezetőit, elnökeit, a meghívott vendégeket, köztük Prof. Dr. Szenes Zoltán ny. vezérezredes urat az MHTT elnökét, Dr. Tollár Tibor tű. vezérőrnagy urat, a BM OKF volt mb. főigazgatóját, Orovecz István ny. pv. vezérőrnagy urat, a PVOP volt országos parancsnokát. Külön köszöntötte Szarka Zsolt tű. alezredes urat a BM OKF PVFŐFE képviselőjét, Dr. Varga Miklós nyugalmazott vízügyi államtitkárt, mb. minisztert, Dr. Keszthelyi Gyula ny. dandártábornokot, az MKLE elnökét, Zsitnyányi Attila urat, a Magyar Védelmi Ipari Szövetség elnökét, Prof. Dr. Petrányi Győző urat az MTA rendes tagját.

A konferencia tartalmas, tudományos, magas szintű és érdekfeszítő volt. köszönet a szervezőknek, előadóknak.

A szerzőről

Szerkesztő