«

»

dec 02 2010

Nemzetközi ár-és belvízvédelmi konferencia és védelmi felkészítés Karcsán

A Zemplén Térségi Katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség, valamint a Sátoraljaújhelyi Polgári Védelmi Iroda 2010. november 18-án Karcsa településen nemzetközi ár-és belvízvédelmi konferenciát és védelmi felkészítést szervezett Karcsa, Alsóberecki, Felsöberecki és Karos település kijelölt polgári védelmi alegységei, valamint a bodrogközi települések polgármesterei számára. A felkészítésen részt vett Kun László ÉKÖVIZIG Sárospataki Szakaszmérnökség vezetôje, Vinnai Miklós Bodrogmenti Vízgazdálkodási és Talajvédelmi Társulás vezetôje, Bodnár László Szlovák Vízügyi Vállalat Töketerebesi Szakaszmérnökség Bodrogszerdahelyi Felügyelöség munkatársa, Kistárkány és Nagytárkány, valamint a bodrogközi települések polgármesterei. A határon innen és túlról érkezett vendégeket elsöként Dakos János Karcsa település polgármestere, majd Kohánka István nyá. mk. pv. ezredes, a Zemplén Térségi Katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség elnöke köszöntötte és adott tájékoztatást a térségünk, régiónk veszélyeztetettségéröl. Ezt követöen három szakmai elöadásra került sor. Kun László az év tavaszán végrehajtott árvízi védekezésröl, valamint a szlovák és a magyar vízügyi szervek közötti információáramlásról, Vinnai Miklós a belvízi védekezés és tájgazdálkodásról tartott elôadást. Végezetül Nagy Róbert a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Sátoraljaújhelyi üzemegységének vezetöje tartott tájékoztatást a térségünkben folytatott árvízvédelmi tevékenységeikröl, valamint az árvíz idöszakában lezárt úthálózatokról. A szakmai nap további részében a résztvevôk megtekintették a gyakorlat helyszíneit. Az elméleti felkészítéssel párhuzamosan a kijelölt települések müszaki mentô kézi rajaink gyorsütemü felkészítésére, eligazítására, munkavédelmi oktatására, került sor, majd kezdetét vette számukra a gyakorlati felkészítés. A gyakorlati rész ár-és belvíz elleni védekezési munkálatokat tartalmazott, melynek keretében homokzsákos védekezést gyakorolták a résztvevôk. Az ÉKÖVIZIG Sárospataki Szakaszmérnökség szakembereinek irányítása mellett a polgári védelmi alegységek gyakorolták a homokzsáktöltést, a gátmagasítást, valamint a nyúlgátépítést. Külön helyszínen elsajátították az ellennyomó medence kiépítését, a bordás megtámasztást, valamint a belvíz elleni védekezés egyes mozzanatait. (ároktisztítás, homokzsákos ároklezárást. A szakmai nap összegzését és értékelését Kohánka István Szövetség elnök tartotta. Végezetül Dakos János polgármester megköszönte minden résztvevönek, közremüködönek az egész napi tevékenységét, mellyel segítette a szakmai nap sikeres végrehajtását.
Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani a rendezvény támogatóinak:
– Nemzetközi Civil Kapcsolatok és Európai Integráció Kollégiuma;
– Magyar Polgári Védelmi Szövetség;
– Karcsa Község Önkormányzata;

A szerzőről

admin