«

»

Már 08 2019

A Polgári Védelem Világnapja

2019. március 7-én koszorúzási ünnepségen vehettem részt, a Zemplén Térségi Katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség nevében.

Az ünnepi megemlékezés „Felhívójel”-el kezdődött, majd a résztvevőket az MPVSZ vezetése nevében Gáspár József ny. pv. ezredes koordinációs alelnök köszöntötte.

A Himnusz elhangzását követően Dr. Muhoray Árpád ny. pv. vezérőrnagy a MPVSZ szakmai alelnöke mondott ünnepi beszédet.

 

Beszédében felhívta a figyelmet arra, hogy az ünnep alkalmából a légoltalom hősi halottaira is emlékezünk, akik a háború éveiben a bombázások alatt, az azt követő romeltakarításban és aknamentesítésben vesztették életüket a lakosság oltalmazásában. Mint fogalmazott tiszteletet kell adni és emlékezni azokra, akik a védekezés gondos szervezése ellenére életüket vesztették a háború vérzivatarában.

Tábornok Úr emlékeztetett, hogy a Légoltalom megalakulásától napjainkig jelentősen változott szervezeti és feladatrendszerében, a polgári védelem ma már a katasztrófavédelem egységes rendszerének szerves része, munkájában a hivatásos szervek mellett szükség van a minden településen megalakított köteles-, illetve az önkéntes polgári védelmi szervezetekre, az állami szervek, önkormányzatok, civil társadalmi és karitatív szervezetek, valamint a felkészített lakosság együttműködésére.

Köszönte mindenkinek a munkáját, aki segítette a szervezet tevékenységét.

Az ünnepi beszéd után a résztvevők az Emléktáblánál elhelyezték a megemlékezés koszorúit és virágait.

Az ünnepség zárásaként a Szózat, majd a Légoltalom és a Polgári Védelem hősi halottai tiszteletére a Magyar Takarodó hangjai csendültek fel.

feljegyezte: Kohánka István nyá. mk. pv. ezredes

 

A szerzőről

Szerkesztő