«

»

dec 06 2018

Tudományos konferencia a lakosságvédelemért

Magas színvonalú és széles körű társadalmi érdeklődés mellett szervezett tudományos konferenciára került sor a Magyar Tudomány Ünnepe és a Magyar Honvédség megalakulásának 170. évfordulója alkalmából, a Magyar Polgári Védelmi Szövetség elnökségi épületében.

A 2018. december 05-én megtartott rendezvény betekintést nyújtott a honvédség és a különböző lakosságvédelmi rendeltetésű szervezetek együttműködésébe, hangsúlyozva a tárgyalt időszak azon legfontosabb korszakait, eseményeit, amikor a katonák és a nem fegyveres védelmi szervezetek közös tevékenysége létfontosságú volt a kiszolgáltatott emberek mentése, megóvása érdekében. A konferencia levezető elnöke Dr. habil. Endrődi István tű. ezredes, az MPVSZ elnöke volt, valamint az elnökségben kapott helyet Dr. Muhoray Árpád ny. pv. vezérőrnagy a Magyar Hadtudományi Társaság Katasztrófavédelmi és Polgári Védelmi Szakosztály elnöke.

Elsőként Endrődi István elnök köszöntette a konferencia résztvevőit, külön köszöntve valamennyi résztvevő szervezet tagjait, a MH Logisztikai Szakosztály, a MHTT Belügyi Szakosztályának, a Magyar Polgári Védelmi Szövetség megyei tagszervezetek képviselőit, a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság szakmai vezetőit, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem doktori képzésében résztvevő hallgatókat, a Zala megyéből érkezett középiskolás diákat, valamint a meghívottakat és érdeklődőket. Az elnök megnyitó beszédében kiemelte, hogy a konferencia az önkéntesek nemzetközi világnapjára is emlékezik, amely szinergiát képez az önkéntes és az állami szervezetek munkájában.

A konferencia első előadását Dr. Muhoray Árpád ny. pv. vezérőrnagy tartotta, aki megemlékezett a Magyar Tudomány Ünnepéről, egészen az alapítástól a mai napig tartó országos programsorozatig. Beszédében kiemelte, hogy rendhagyó és mégis kézenfekvő volt öt társadalmi szervezet és két állami intézmény közös megemlékezése a Magyar Tudomány Ünnepéről, amelynek az jelentősége, hogy a tudomány ünnepének eredetileg is megfogalmazott céljait teljesíti.

A további előadók közül Dr. Bona Gábor nyá. ezredes, hadtörténész a honvédek, nemzetőrök szerepét mutatta be a hallgatóságnak kiemelve a lakosság védelmét az 1848-49-es szabadságharc során. Dr. habil. Vass Gyula tű. ezredes, az NKE KVI igazgatója a felsőfokú katasztrófavédelmi képzést mutatta be Magyarországon, ismertetve a képzési folyamat legfontosabb mérföldköveit és az oktatás-fejlesztésének lehetséges irányait.

Dr. Zellei Gábor nyá. pv. ezredes, az MHTT Kat.- és PV. Szakosztály elnök-helyettese a Magyar Királyi Honvédség és a közös hadsereg szerepét mutatta be a korai légoltalom megteremtésében az I. világháború időszakában. Csatai István ny. pv. alezredes, az MPVTE elnöke beszélt a korszerű légoltalmi szervezet létrehozásáról az újabb háborús felkészülés részeként a két világháború között.

Dr. Petrányi Győző akadémikus, az MKE elnöke a katonaság egészségügyi állapotát mutatta be a Magyar honvédség történetében, majd őt követte Dr. habil. Endrődi István tű. ezredes, az MPVSZ elnökének előadása, amelyben a katasztrófavédelem szerepét taglalta a nemzetbiztonság kérdéseiben.

Dr. Varga Miklós ny. vízügyi államtitkár, az MKE alelnöke előadásában a vízügy, a honvédség és a polgári védelem együttműködését mutatta be a hazai nagy árvizek időszakában, külön kitérve a helyreállítás időszakénak feladataira.

Dr. Bárdos Zoltán tű. alezredes, a Fejér Megyei VÉB titkára előadásában a Magyar Honvédség részvételével zajlódó nukleárisbaleset elhárítási feladatokba engedett betekinteni. Leskó György ny. pv. alezredes, MPVSZ DARA net koordinátor tájékoztatta a jelenlevőket a Duna menti árvízi megelőzés új aspektusairól az Európai Unióban. Dr. Berki Imre a Katasztrófavédelem Központi Múzeumának igazgatója részletesen elevenítette meg a tűzoltóság szerepét a háborús bombázások idején.

A konferencia értékelése és zárása képpen a levezető elnök kiemelte, hogy magas színvonalú előadások hangzottak el, ami hangsúlyozza a résztvevő szervezetek tudományos eredményességét és elismertségét.

A szerzőről

Szerkesztő