«

»

nov 07 2018

Közbiztonsági referensek továbbképzése a Zemplénben

A Sátoraljaújhelyi, Sárospataki és Cigándi járás közbiztonsági referenseinek negyedéves továbbképzésére került sor Sátoraljaújhelyben 2018. november 06-án.

A felkészítést Tóth Zsolt tűzoltó alezredes sátoraljaújhelyi katasztrófavédelmi megbízott, és Somogyi Tamás tűzoltó főhadnagy sárospataki katasztrófavédelmi megbízott tartotta.

A szakmai képzésen tájékoztató hangzott el a közelmúltban bekövetkezett jogszabályi változásokról, a települések valós kockázati helyszíneinek azonosításáról, a veszély-elhárítási és vízkár-elhárítási tervek tartalmi követelményeiről.

Az előadók szóltak a rendkívüli időjárás hatása elleni védekezési feladatokról, a vis maior pályázatokról, a települési köteles polgári védelmi szervezetek és a járási önkéntes mentőcsoportok felkészítésével, minősítésével kapcsolatos tapasztalatokról.

A továbbképzésen  a jelenlévők „Ne gyújtsa gyűjtse” címmel kampánytájékoztatót hallgattak meg, melyet a katasztrófavédelem és a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. indított közösen az élet védelméről, a környezet biztonságáról.

A kampány célja: ösztönözni az embereket, hogy a körülöttük keletkezett hulladékot gyűjtsék szelektíven.

A szerzőről

Szerkesztő