Kezdőlap

Karácsonyi köszöntés

Karácsony

Szegfűszeg és kalács illat
Diót török idebenn,
Kinn ablakon, hóesésben,
Angyalokat keresek.

Meg is látom angyalszárnyon,
Öröm táncot lejtenek.
Hogyne tennék velem együtt,
Jézuskánk megszületett.

Muzsikáld el lelkek mélyén
Angyaloknak örömét!
Ajándék s fény mindnyájunknak,
Kívánom te magad légy.

Pandák Pál


A Zemplén Térségi Katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény alapján létrehozott, önkormányzattal rendelkező, önálló jogi személyként működő társadalmi szervezet.

A Zemplén Térségi Katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség a vonatkozó jogszabályok szellemében és az elfogadott alapszabály szerint működik, nyilvántartott önkéntes tagsággal rendelkezik, és céljai elérésében a lakosságra, a gazdálkodó, és a társadalmi szervezetekre támaszkodik. Közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, pártoktól független.

A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Polgári Védelmi Szövetség 1992-ben alakult, mint a Magyar Polgári Védelmi Szövetség tagszervezete, melynek a Sátoraljaújhely Térségi Polgári Védelmi Szövetség részét képezte. A jogszabályi változások miatt önálló civil szervezetként kívántuk bejegyeztetni. 2004. február 16-án megtartottuk a Zemplén Térségi KPVSZ alakuló ülését 18 fő részvételével.


1. A térség és Sátoraljaújhely város elhelyezkedése

Sátoraljaújhely Zemplén megye egykori székhelye, 1261 óta város. Gyönyörű természeti környezetével, kereskedelmi és kulturális életével a Sátor-hegyek és az Alföld találkozásánál a zempléni táj egyik központja. A város közigazgatási szerepkört tölt be, itt működik a Helyi Védelmi Bizottság is.

2. A térség bemutatása

 

Veszélyeztetettségi besorolás:

Vegyi
Árvízi
Közlekedési
Határközelség veszélyeztetettség
Egészségügyi intézmények száma:
1 Kórház
Oktatási intézmények száma:
66 általános iskola és óvoda
4 középiskola
4 kollégium

A Zemplén Térségi Katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2004-es megalakulása alkalmával feladatául tűzte ki, hogy a működési területén élő állampolgárok és a szövetséghez csatlakozott önálló jogi személyiségű, illetve más jogállású szervezetek önkéntes részvállalásával segíti az emberi élet és az anyagi javak védelmét. Közreműködik a lakosság polgári védelmi és a katasztrófák elleni védekezésre való felkészítésében. Részt vesz a lakosság ilyen jellegű tájékoztatásában, tájékoztató anyagok kidolgozásában, kiadásában és terjesztésében. Veszélyhelyzetben lehetőségeihez mérten segíti az önkormányzatok, polgári védelmi parancsnokságok, szervezetek lakosságvédelmi, mentési, ellátási, és egyéb feladatait, munkáit.

A Bodrogközre általában jellemzők az ár- és belvízi események, a Tisza és a Bodrog folyók veszélyeztetik a területet. A Hegyköz a Zempléni-hegység földrajzi, természeti adottságainál fogva földmozgásos terület, illetve erdőtüzek veszélyeztetik. Gyakran okoz gondot az intenzív csapadék és a villámjelenségek.
A közlekedési, szállítási, vegyi veszélyeztetés is igen magas az áthaladó forgalom miatt.

Sátoraljaújhelyben működik Bűnmegelőzési Tanács, Rendőrség, Tűzoltóság, Fegyház és Börtön, Nemzeti Adó és Vámhivatal, Polgárőrség, Polgári Védelmi Szövetség, valamint számos civil szervezet.  Az együttműködés a társszervekkel és civil szervezetekkel folyamatos, rendezett.

Az elmúlt időszakban több programot valósítottunk meg, illetve rendezvényt bonyolítottunk le közösen az Eötvös József Börtönügyi Egyesülettel, valamint a Sátoraljaújhelyi Városvédő és Szépítő Egyesülettel.
Az elmúlt évben tovább folytattuk az alapszabályban is vállalt polgári védelmi, honvédelmi és tűzoltó hagyományok ápolását. Közreműködtünk több ilyen jellegű rendezvény megtartásában.

Az eredményeinkről, tevékenységünkről több helyen tudunk beszámolni, jó kapcsolat alakult ki a helyi írott és elektronikus médiákkal, így a történésekről, eseményekről azonnal tudjuk tájékoztatni a térség, régió lakosságát.

Újra itt az Advent
Odafigyeléssel megelőzhetőek a háztartásban keletkező tüzek!

A hétvégén megkezdődik a négy héten át tartó adventi időszak. Ilyenkor a hagyományoknak megfelelően sok otthonban gyújtják meg az adventi koszorú gyertyáit, amelyek kellő körültekintés hiányában akár lakástüzeket is okozhatnak.

A statisztikák azt mutatják, hogy a téli ünnepek időszakában megemelkedik a lakástüzek száma, ugyanis ilyenkor általában többet tartózkodnak otthon az emberek. A tűzesetek kiváltó oka leggyakrabban az, hogy az égő mécseseket, gyertyákat gyúlékony anyag közelében helyezik el és felügyelet nélkül hagyják, így a keletkező lángok a különböző textíliákon, függönyön, asztalterítőn keresztül átterjednek a lakás más helyiségeire. Az adventi koszorúk, amelyek jellemzően könnyen éghető anyagokból készülnek, szintén nagy odafigyelést igényelnek. A koszorún elhelyezett gyertyákat csak felügyelet mellett égessük, mielőtt a helyiségből kimegyünk, azokat oltsuk el.

A lakástüzek, illetve az azokból fakadó tragédiák elkerülhetőek a meggyújtott gyertyák helyének körültekintő megválasztásával. Minden esetben fontos éghetetlen anyagú alátétet használni, ezzel ugyanis megakadályozható, hogy a mécses, vagy a gyertya átforrósítsa a környezetét. Célszerű azok közeléből minden gyúlékony anyagot eltávolítani, emellett figyelni kell arra is, hogy a mécsest, gyertyát stabil helyre rakjuk, hogy ne dőlhessen fel, ne eshessen le.

Ha mégis megtörténik a baj és tűz keletkezik az otthonában,
mielőbb tárcsázza a 112-es segélyhívó számot!

Hasznos tanácsok téli időjárás esetén

MEGHÍVÓ

A Zemplén Térségi Katasztrófa és
Polgári Védelmi Szövetség és a Sátoraljaújhely Városi Könyvtára
tisztelettel meghívja

A Légoltalmi Liga és a Magyar Polgári Védelmi Szövetség
megalakulásának

80. évfordulója alkalmából szervezett kiállításra.

A kiállítás megtekinthető:
Sátoraljaújhely Városi Könyvtárában (Sátoraljaújhely, Dózsa György út 8) 2018. január 05-ig

Légoltalmi Ligára emlékeztek Zemplénben

A Zemplén Térségi Katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség szervezésében 2017. december 1-én a Légoltalmi Liga és a Magyar Polgári Védelmi Szövetség megalakulásának 80. évfordulójára emlékeztek Sátoraljaújhelyben. A rendezvény a Városi Könyvtárban kezdődött a légoltalmi és polgári védelem múltját bemutató kiállítással, melyet Orovecz István ny. pv. vezérőrnagy, a Magyar Polgári Védelmi Szövetség szakmai alelnöke és Godzsák …

Olvasd tovább

„Sport és Barátság” nemzetközi kispályás labdarúgó torna 2017

2017. szeptember 29-én immár XXIV. alkalommal került lebonyolításra Sátoraljaújhelyben a „Sport és Barátság” nemzetközi kispályás labdarúgó torna a Zemplén Térségi Katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség, valamint a Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön szervezésében. A rendezvényt Dankó Dénes Sátoraljaújhely város alpolgármestere, valamint a szövetség részéről Kohánka István nyá.mk.pv. ezredes nyitotta meg. Alpolgármester Úr köszöntötte a versenyzőket, a …

Olvasd tovább